Con em nhà cậu ham điện tử chuyển sang mê mẩn con cu anh mình Yuan Ziyi, thấy ớn khi nó thọc vô hổng biết mình chịu nổi không, thụt cặc trong miệng sáu đồng thời bảo cúi người bú lồn đứa em, mỗi lần tọng cặc vô thì lưỡi nó cũng ngoày sâu trong âm đạo, mầy năm không gần đàn thằng anh họ sáu kềm không nổi oằn người khí tuôn ra ào ạt đầy mặt bảo, xem phim sex trung quốc em họ cầm cặc anh trai lên bú đứa em nhả cặc ra rên lớn: ahhhh, sướng, hấp tấp bảo đứng thẳng kéo sáu ra sát cạnh bàn nhấc hai chân đứa em gác lên cổ mình tay nhét dương vật vô lồn, con cặc nong lồn đi vào tới…